Wat is Méér Muziek in de Klas Lokaal? Waarom dit Handboek?

Introductie Jantien Westerveld

Leestijd: 3 min.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziekonderwijs van essentieel belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat geldt voor het individuele kind, maar ook voor hoe kinderen zich in de klas en daarbuiten ten opzichte van elkaar gedragen. Daarmee is muziekonderwijs ook belangrijk voor de samenleving. Méér Muziek in de Klas maakt zich daarom sterk voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland.

Jantien Westerveld

Directeur Stichting Méér Muziek in de Klas

We zijn goed op weg. Ruim 30% van de basisscholen is al bezig met muziekonderwijs en alle pabo’s zijn hun onderwijsplan aan het aanpassen, zodat toekomstige leerkrachten snappen hoe belangrijk muziek is en de juiste vaardigheden leren. Het ministerie van OCW, private fondsen en bedrijven hebben hier door middel van verschillende subsidieregelingen en donaties echt in geïnvesteerd; daardoor zijn we waar we nu staan.

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Er waren in het hele land al mooie initiatieven op het gebied van muziekonderwijs op en rondom de basisscholen, en we hebben dat aantal de afgelopen tijd ontzettend hard zien groeien. Om ervoor te zorgen dat die initiatieven blijvend zijn, is het van belang ze te vergroten en verder te laten ontwikkelen, ze te koppelen aan initiatieven in buurgebieden en te verduurzamen. Dit vraagt om een grondige aanpak waarbij veel regionale partijen betrokken worden. Dát is de kern van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Samenwerking is de sleutel

De regie over muziekonderwijs ligt bij de scholen, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarom is het zo belangrijk dat allerlei organisaties in de regio gaan samenwerken. Pabo’s, conservatoria, schoolbesturen, muziekscholen, muziekverenigingen, naschoolse opvang, ondernemers, de gemeente of serviceclubs: iedereen kan zich voor muziekonderwijs inzetten. Méér Muziek in de Klas Lokaal jaagt het proces aan, zodat de regio de handen ineen slaat. Vervolgens faciliteren we het proces en begeleiden we de zogenaamde stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Zij vormen de club die het gaat regelen, die muziekonderwijs aan de kinderen in hun regio beloven. Ze delen met elkaar wat ze te bieden hebben en stemmen af wat ze kunnen bijdragen.

Eens sparren over hoe je Méér Muziek in de Klas Lokaal naar jouw regio haalt?

Bel ons: 020 – 8204 730

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Iedere regio is uniek

Elke regionale samenwerking is gebaat bij een gedreven kartrekker ter plekke. Dat kan iedereen zijn, iedereen die het belangrijk vindt om structureel muziekonderwijs voor zijn of haar regio te organiseren. En dat kan voor iedere regio anders zijn. In sommige regio’s nemen de pabo’s het initiatief. Maar we zien ook directeuren uit het bedrijfsleven en wethouders van gemeenten het initiatief nemen.

Financiering

Om die regionale verduurzaming te realiseren is er geld nodig. De gelden zijn nu vaak nog afkomstig uit subsidies die tot doel hebben een impuls te geven aan muziekonderwijs. Nu is het tijd om die impuls om te zetten naar iets structureels en dus te zoeken naar structurele financieringsvormen. Zoals de inzet van de werkdrukgelden, langetermijnbijdragen vanuit gemeente of investeringen vanuit het regionale bedrijfsleven. Zij vormen daarmee ook een belangrijke partner in de stuurgroep. Voor 2019 en 2020 stelt het ministerie van OCW 1 miljoen euro extra beschikbaar, via de MuziekMatch. Hiermee krijgen deze publiek-private samenwerkingen een eenmalige financiële stimulans.

Maak het zichtbaar

Om de afspraken die de stuurgroep maakt te beklinken en zichtbaar te maken, wordt er een Muziekakkoord ondertekend. Alle betrokken partijen komen bij elkaar en zetten hun handtekening onder de belofte die ze maken aan het kind. Daar gaat een aanzuigende werking vanuit: als een Muziekakkoord eenmaal is ondertekend en de samenwerking meer bekendheid krijgt, sluiten nieuwe partijen zich vaak alsnog aan.

Muziektafels

De stuurgroep komt na ondertekening in een nieuwe fase: de Muziektafel. In deze fase monitoren de stuurgroepleden de gemaakte afspraken en stellen die bij als dat nodig is. Méér Muziek in de Klas Lokaal houdt hierbij een oogje in het zeil. Daardoor is het geen eenmalige actie. Door met elkaar te blijven samenwerken, vindt er verduurzaming plaats en krijgt het niet alleen een structurele plek in het onderwijs, maar ook een structurele plek in het leven van kinderen.

Wat is het Handboek voor meer muziek in de klas?

Dit Handboek is een praktisch naslagwerk dat je, in samenwerking met regionale partners, op weg helpt naar structureel muziekonderwijs op de basisscholen in jouw regio.


Het Handboek staat vol voorbeelden van succesvolle samenwerkingen, groot en klein, verteld vanuit allerlei perspectieven. Ook vind je er info over het effect van muziekonderwijs op de ontwikkeling van kinderen, tips voor financiering, werkdocumenten om een samenwerking op te starten en meer. Dus of je nu schoolbestuurder of leerkracht bent, betrokken bij een muziekvereniging of serviceclub, of bij een gemeente, provincie, podium, regionaal bedrijf of kunstinstelling werkt: iedereen kan aan de slag!


Deel artikel:

Lees ook:

image

De meetbare effecten van muziekonderwijs

image

Vier criteria voor succesvol muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!