Good Practices

Bekijk praktijkvoorbeelden uit heel Nederland

image

Muziekonderwijs voor heel provincie Limburg

Door! Masterplan muziekonderwijs | Provincie | PO én VO | Breed scala aan betrokken organisaties

image

Muziek rode draad op Groningse Borgmanschool

Basisschool | Alle leerjaren en BSO | Bouwen aan netwerk | Samengestelde financiering

image

MuziekRoute Utrecht voor kinderen met minder kansen

Muziekonderwijs voor speciale doelgroep | Wijk Overvecht | Financieringsmix | Instrumenten en vocaal

image

CHV Academy Meierijstad: je talent ontdekken op school

Lokaal bedrijfsleven nauw betrokken, waaronder Jumbo | Alle basisscholen | Van breedtekunst naar topkunst

image

Muziekvereniging Advendo weer in beeld

Samenwerking tussen basisscholen en adviesbureau voor muziekverenigingen

image

Gemeentelijk Fonds Cultuureducatie in Zwolle

Gemeentelijk cultuurfonds | Rijksbijdrage per leerling wordt gematcht | Lokaal kunstencentrum coördineert

image

Meer muziekonderwijs op de pabo

Subsidieregeling Professionalisering Muziekonderwijs pabo| Meerjarig programma | Samenwerking Pabo en Conservatorium | Betrekken van onderwijsgroepen| Integratie van vakken | Creëren muzikale mindset

Rotary Club Amstelveen draagt bij aan muziekonderwijs

Service clubs in actie, in samenwerking met Dans- en Muziekschool en gemeente | koppeling naschoolse opvang

ROC Friese Poort – Drachten

Unieke MBO-opleiding | samenwerking met conservatorium

image

Méér muziek in Opmeer door stichting Muziek Opmeer

Bottom-up benadering | Veel ruimte voor initiatieven uit gemeenschap | Brede doelgroep | Meerdere samenwerkingspartners | Financiering vanuit gemeente en verscheidene fondsen

image

Cécile Servaes, kartrekker voor Méér Muziek in de Klas Lokaal

Schoolbestuurder als kartrekker | Twee Overijsselse regio's | actieve benadering

image

Een gesprek met directeur-bestuurder Maaike Kramer

Bottom-up benadering | Veel ruimte voor initiatieven uit gemeenschap | Brede doelgroep | Meerdere samenwerkingspartners | Financiering vanuit gemeente en verscheidene fondsen


image

Een vakleerkracht muziek doet mee dan muziekles geven

Video over de rol van de vakleerkracht

image

Muziekonderwijs in Gelderland

Kijk nu naar de online talkshow ‘Muziekonderwijs in Gelderland’

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!