Good Practices

Bekijk praktijkvoorbeelden uit heel Nederland

image

Muziekonderwijs voor heel provincie Limburg

Door! Masterplan muziekonderwijs | Provincie | PO én VO | Breed scala aan betrokken organisaties

image

Muziek rode draad op Groningse Borgmanschool

Basisschool | Alle leerjaren en BSO | Bouwen aan netwerk | Samengestelde financiering

image

MuziekRoute Utrecht voor kinderen met minder kansen

Muziekonderwijs voor speciale doelgroep | Wijk Overvecht | Financieringsmix | Instrumenten en vocaal

image

CHV Academy Meierijstad: je talent ontdekken op school

Lokaal bedrijfsleven nauw betrokken, waaronder Jumbo | Alle basisscholen | Van breedtekunst naar topkunst

image

Muziekvereniging Advendo weer in beeld

Samenwerking tussen basisscholen en adviesbureau voor muziekverenigingen

image

Gemeentelijk Fonds Cultuureducatie in Zwolle

Gemeentelijk cultuurfonds | Rijksbijdrage per leerling wordt gematcht | Lokaal kunstencentrum coördineert

image

Meer muziekonderwijs op de pabo

Subsidieregeling Professionalisering Muziekonderwijs pabo| Meerjarig programma | Samenwerking Pabo en Conservatorium | Betrekken van onderwijsgroepen| Integratie van vakken | Creëren muzikale mindset

Rotary Club Amstelveen draagt bij aan muziekonderwijs

Service clubs in actie, in samenwerking met Dans- en Muziekschool en gemeente | koppeling naschoolse opvang

ROC Friese Poort – Drachten

Unieke MBO-opleiding | samenwerking met conservatorium

image

Méér muziek in Opmeer door stichting Muziek Opmeer

Bottom-up benadering | Veel ruimte voor initiatieven uit gemeenschap | Brede doelgroep | Meerdere samenwerkingspartners | Financiering vanuit gemeente en verscheidene fondsen

image

Cécile Servaes, kartrekker voor Méér Muziek in de Klas Lokaal

Schoolbestuurder als kartrekker | Twee Overijsselse regio's | actieve benadering

image

Een gesprek met directeur-bestuurder Maaike Kramer

Bottom-up benadering | Veel ruimte voor initiatieven uit gemeenschap | Brede doelgroep | Meerdere samenwerkingspartners | Financiering vanuit gemeente en verscheidene fondsen


image

Een vakleerkracht muziek doet mee dan muziekles geven

Video over de rol van de vakleerkracht

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!