GOOD PRACTICE

Fonds Cultuureducatie voor PO en (V)SO in Zwolle

‘Slimme financiering stimuleert goed muziekonderwijs’

Gefinancierd door het Rijk en gematcht door gemeente | Meerjarig programma | Gericht op alle leerjaren | Goede koppeling met culturele omgeving | Meerdere organisaties betrokken

Leestijd: 4 min.

De gemeente Zwolle heeft een speciaal fonds opgericht om cultuureducatie te stimuleren. Hoe meer een school aan cultuureducatie doet, hoe hoger de gemeentelijke bijdrage. Zo moet goed muziekonderwijs bereikbaar worden voor alle Zwolse basisscholen. Wat zijn de ervaringen en resultaten? Een gesprek met Astrid Vrolijk-de Mooij, directeurbestuurder, en Elly Cuhfus, adviseur cultuureducatie van Stadkamer Zwolle.

Wat is Stadkamer Zwolle en welke rol spelen jullie bij muziekonderwijs in Zwolle?

‘Stadkamer is begin 2015 ontstaan uit de fusie van Bibliotheek Zwolle en Muzerie, het centrum voor de kunsten. Wij zijn het centrale punt in Zwolle waar iedereen terecht kan voor informatie en advies, educatie, lezen, culturele en maatschappelijke activiteiten. Naast Stadkamer heeft de gemeente toen ook het Fonds Cultuureducatie Zwolle in het leven geroepen. Dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat álle kinderen in Zwolle kunnen profiteren van cultuuronderwijs, niet alleen als ze toevallig op een school zitten met ambities op dat gebied. Een van de taken van Stadkamer is het fonds te beheren. Basisscholen die meedoen met het Fonds Cultuureducatie Zwolle ontvangen een bedrag van de gemeente dat zij kunnen besteden aan cultuuronderwijs, bijvoorbeeld om leerkrachten te trainen in muziekonderwijs of om samen te werken met culturele aanbieders.’


Waarom is de uitvoering van het fonds ondergebracht bij Stadkamer?

‘Er is overwogen om het fonds onder te brengen in een aparte stichting, maar dat zou te duur uitpakken. Daarom is het nu een van de labels onder Stadkamer. Scholen die meedoen met het fonds worden door twee adviseurs ingedeeld in één van de drie fases (zie verderop). Naast een eigen inleg ontvangen zij een bedrag van de gemeente Zwolle. Wij handelen de financiële kant van de regeling af, ook administratief. Maar wie meedoet met het fonds, kan ook gebruikmaken van onze aanvullende diensten: we geven advies, we stimuleren en we bemiddelen als onafhankelijke partij tussen scholen en cultuuraanbieders. Omdat deze diensten onderdeel zijn van onze gemeentelijke opdracht, bieden wij deze gratis aan de scholen en cultuuraanbieders aan.’


Het subsidiebedrag waarvoor scholen in aanmerking komen, varieert. Hoe zit dat?

‘Het budget per leerling bestaat uit twee delen. Scholen leggen zelf € 10,90 per leerling in het fonds in, de standaardrijksbijdrage die zij ontvangen voor cultuuronderwijs. De gemeente vult dat aan met matchingsgeld: hoe verder een school is in de uitvoering van cultuureducatie, hoe hoger dat bedrag. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, is dit bedrag 1, 2 of 4 maal de inleg per leerling. Scholen ontvangen dit dus bovenop hun eigen inleg.'


'Stadkamer heeft deze drie fasen gebaseerd op de drie scenario’s uit het rapport Hart(d) voor Cultuur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Op basis van acht criteria worden scholen ingedeeld in een fase en zitten in principe twee jaar in de toegekende fase, tenzij ze aanvragen om al eerder opnieuw beoordeeld te worden. Voldoen ze aan de eisen van de volgende fase, dan schuiven ze door. In de praktijk blijkt dit systeem een sterke prikkel voor scholen om deel te nemen én door te groeien. Per fase zijn duidelijke criteria geformuleerd in de Regeling Fonds Cultuurparticipatie

Deze good practice vertalen naar jouw regio? We denken graag eens met je mee.

Bel ons vrijblijvend: 020 – 8204 730

Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs

Wie bepaalt waaraan scholen het geld uit het fonds besteden?

‘De scholen zijn leidend: het vertrekpunt is de vraag vanuit de scholen, niet het aanbod van de cultuuraanbieders. De adviseurs van Stadkamer adviseren scholen wel als ze op zoek zijn naar aanbieders, bijvoorbeeld vakdocenten, en kunstenaars of culturele instellingen. De school bepaalt welke activiteiten via Stadkamer betaald worden, zolang die voldoen aan de voorwaarden: ze moeten bijdragen aan de kwaliteit van cultuuronderwijs, waaronder muziekonderwijs, ze moeten de vaardigheden van leerkrachten vergroten en ze moeten worden uitgevoerd samen met één of meer cultuuraanbieders.’


Wat hadden jullie achteraf liever anders gezien?

‘Oorspronkelijk had Zwolle het gebouw de Muzerie, een centrale ontmoetingsplek voor lessen, optredens en dergelijke. De gemeente besloot het af te stoten toen ze stopte met het subsidiëren van buitenschools onderwijs, maar we missen zo’n gebouw nu wel. Veel lessen worden nu in de basisscholen, buurthuizen, zolders etc. gegeven, met alle beperkingen die daarbij horen. Bijvoorbeeld dat er geluidsoverlast optreedt, maar ook dat we de aanwezigheid van instrumentarium missen, net als de mogelijkheid voor docenten onderling om elkaar te ontmoeten. Daarom zouden we andere gemeenten adviseren: houd ook een plek voor ontmoeting, bezuinig het gebouw niet weg.'

‘‘Met z’n allen hebben we dit fonds tot een heel mooi succes gemaakt’

image

Edgar van Perlo, fase 3-school Basisschool De Wendakker


Deel artikel:

Dit artikel kwam in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst tot stand

Lees ook:

image

Bekijk ook de overige good practices

image

Drie pijlers op de Borgmanschool: kwaliteit van de leerkracht, talentontwikkeling van kinderen en muziek als verbindende factor in de wijk.

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!