GOOD PRACTICE

CHV Academy, gemeente Meierijstad

‘Alle schoolkinderen hebben recht op gelijke kansen om zich creatief te ontwikkelen’

Gefinancierd door lokaal bedrijfsleven en gemeente | Meerjarig programma | Gericht opgroepen 4, 5 en 6 | Goede koppeling met culturele omgeving | Van breedtekunst naar topkunst

Leestijd: 7 min.

‘Wat ons aanspreekt in het initiatief van de CHV Academy is het idee van breedtekunst, vergelijkbaar met breedtesport. Bied talent een brede creatieve basis en geef elk kind een kans om zich te ontwikkelen’, aldus Erik Tausch en Arno van Alebeek, beleidsmedewerkers Cultuur in Meierijstad. Dankzij de CHV Academy komt structureel muziek- en kunstonderwijs terug op alle basisscholen in de gemeente. Hoe is dat gelukt? Een gesprek met Barbara Brouwer en Marc van Kessel van CHV Academy, en beleidsmedewerkers Tausch en Van Alebeek.

Wat is CHV Academy?

Barbara: ‘De stichting Phoenix Cultuur is het centrum voor kunstonderwijs in Meierijstad, de gemeente die in 2017 is ontstaan uit de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Phoenix Cultuur richt zich vooral op kunstlessen in de vrije tijd op het gebied van beeldend, muziek, dans en theater. Daarnaast verzorgt zij projecten in het basis- en voortgezet onderwijs. Phoenix Cultuur is als nieuwe organisatie gestart in 2015. In het eerste jaar van Phoenix kwam er een ambitie bij: we wilden namelijk laten zien dat kunstonderwijs onmisbaar is voor de talentontwikkeling van onze kinderen en jongeren.'

'Toen hebben we het plan ontwikkeld voor de CHV Academy; Circle of Talent. De Circle of Talent begint in het basis- en voortgezet onderwijs. Daar krijgen de kinderen en jongeren weer structureel kunstonderwijs om hun talenten en hun creatieve vermogen te ontwikkelen. Als vervolg bieden we buitenschoolse talentklassen aan, waar kinderen extra cursussen en masterclasses kunnen volgen. Echt talent kan daarna doorstromen naar een bestaande voor- of kunstvakopleiding om zo de creatieve geesten van de toekomst te worden die de maatschappij hard nodig heeft. Van breedtekunst naar topkunst dus.’


Hoe ziet het kunstonderwijs in Meierijstad er straks concreet uit?

Barbara: ‘Vanaf oktober 2017 krijgen de groepen 4, 5 en 6 van alle 32 basisscholen in Meierijstad wekelijks drie kwartier kunstles van kunstprofessionals. We starten het eerste schooljaar met het accent op muziek. We vinden het belangrijk dat de groepsleerkrachten bij die lessen aanwezig zijn. We willen hen inspireren en helpen om ook op andere momenten met kunst en cultuur in de klas bezig te zijn.


Daarnaast bieden we bijscholing op maat aan. Allereerst voor de kunstprofessionals van CHV Academy, die van de muzieklessen kunstlessen gaan maken. Ten tweede voor de groepsleerkrachten van de basisscholen, die in de vorm van co-teaching worden geïnspireerd en bijgeschoold door de docenten van CHV Academy. Tot slot ontwikkelen we een geïntegreerd lesaanbod van diverse kunstdisciplines. Die verdere ontwikkeling is afhankelijk van hoe we deze start evalueren met alle betrokken partijen en de beschikbare gelden.’

Deze good practice vertalen naar jouw regio? We denken graag eens met je mee.

Bel ons vrijblijvend: 020 – 8204 730

Welke organisatievorm heeft de CHV Academy?

Barbara: ‘De CHV Academy komt voort uit Phoenix Cultuur, maar het wordt wellicht een aparte stichting. Dat gaan we nog onderzoeken. Een onafhankelijke organisatievorm is goed om vrij te kunnen samenwerken met andere aanbieders van kunsteducatie en muziekscholen, en het schept duidelijkheid tegenover onze financiers. We zien onszelf als een coöperatie: we willen met alle stakeholders, samenwerkingspartners en ons team van kunstprofessionals in gelijkwaardigheid samenwerken.’

'Een goed idee is niet genoeg'

Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs

Hoe hebben jullie het bedrijfsleven weten te interesseren om de CHV Academy te ondersteunen?

Barbara: ‘Het is een kwestie van een heel goed, gedegen en ambitieus plan opstellen, de juiste medestanders betrekken, veel geduld hebben en veel netwerken. We hebben de aandacht gezocht via een TedTalk op TEDxVeghel, persoonlijke gesprekken gevoerd en contact gezocht met de ondernemingsvereniging. En een groot succes was ook de benefietavond voor directeuren van de 35 grootste bedrijven uit de gemeente. We merkten duidelijk dat mensen die daarbij waren, beter aanvoelden waar ons plan om draait. Als je op zo’n avond een meisje van 8 ziet dansen, dan word je geraakt. Daar gaat het om.’


'Er doen nu acht bedrijven mee en enkele particulieren. Sommige bedrijven willen eerst uitgebreider kennismaken, anderen stappen gelijk voor meerdere jaren in. De bedragen lopen uiteen. Opvallend is dat zij daarvoor eigenlijk niet de standaard samenwerking, zoals een logo op uitingen of uitnodigingen voor concerten, terug verwachten.'


'Het gaat ze juist om het investeren in talentontwikkeling en in gemeenschap. Ik zie het ook niet als sponsorgesprekken, je probeert juist een langdurige relatie op te bouwen. We hebben ook veel input en tips gekregen uit deze gesprekken en hebben daar zelf veel van geleerd. Een tip was bijvoorbeeld om de opbrengsten van de CHV Academy voor de gemeenschap nog beter te vertalen naar de behoefte van bedrijven met betrekking tot het vinden van de juiste nieuwe collega’s.’ Marc: ‘Medewerkers van de toekomst moeten creatief zijn om nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen voor het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zien dat in en ondernemen actie.’ Barbara: ‘En nu we meer bekendheid krijgen, begint er een olievlek te ontstaan. Bedrijven die partner al zijn, introduceren ons weer in hun netwerk.’

“Als je een goed vestigings- en woonklimaat wil bieden, dan zijn voorzieningen in de kunst- en cultuursector heel belangrijk.”

Erik Tausch en Arno van Alebeek, beleidsmedewerkers Cultuur in Meierijstad

Zijn de gemeente en bedrijven alleen financieel betrokken of gaat de samenwerking verder?
Barbara: ‘Diverse bedrijven zoals Jumbo, de Rabobank, VanderLande, Oerlemans Packaging, Ahrend, Bierens Advocaten en bouwbedrijf Van de Ven steunen ons, dit eerste jaar in totaal voor circa 180.000 euro. En de gemeente verstrekt van 2018 tot en met 2020 een budget van 1 ton per jaar. Belangrijk is de bijdrage en inzet van Frits van Eerd, CEO van Jumbo, gevestigd in Veghel [zie ook verderop, red.]. Zowel hij als de wethouder en andere betrokkenen hebben vanaf het begin meegedacht. Wij brengen onze culturele en educatieve expertise en ons netwerk in de kunstsector in, Frits van Eerd zijn ondernemerschap en zakelijke netwerk en de gemeente haar visie en bestuurlijke ervaring. Daarin weten we elkaar goed te vinden. Er heerst ook een heel sterk wij-gevoel: als cultureel ondernemer, gemeente en gemeenschap streven we in dit project gemeenschappelijke doelen na.’


Hoe kregen jullie de scholen zover om mee te doen?
Barbara: ‘We hebben het voor het eerste jaar laagdrempelig gemaakt: wij ontzorgen scholen organisatorisch en financieel. Binnen drie jaar willen we toe naar een integraal programma voor structureel kunstonderwijs dat door alle betrokken partijen gezamenlijk wordt gefinancierd. En we hebben de scholen er vroeg bij betrokken. Met een aantal leerkrachten hebben we een eerste brainstormsessie georganiseerd; op dit moment ontwikkelen we samen met de scholen en onze eigen 13 kunstprofessionals een programma van 30 lessen. Ook de Marktplaats voor Cultuureducatie in Meierijstad is een belangrijke partner. Zij hebben in de verschillende kernen met de scholen al een mooi, gedegen programma aan kunstprojecten en een leerlijn voor kunsteducatie opgebouwd. In overleg en samenwerking met de marktplaatscoördinatoren bouwen we aan de toekomst van kunstonderwijs in school in Meierijstad.´


Hoe is de financiële toekomst geregeld?
Barbara: ‘Het zou mooi zijn om na drie jaar door te groeien naar een vast, duurzaam, integraal programma voor onderwijs in de breedtekunst, waar alle partijen een rol in spelen. De sponsortermijnen van onze partners variëren van één tot zes jaar, maar we leggen al contacten met nieuwe bedrijven en bedrijvenverenigingen. Omdat we een heel stevige basis hebben, waaraan gemeente en bedrijfsleven bijdragen, hebben we nu ook een beter verhaal voor nieuwe donateurs. Ze zien in dat dit een onderwerp is waar we in Meierijstad met zijn allen voor staan.’

‘Mijn verantwoordelijkheid als werkgever houdt niet op bij het loonstrookje’

Interview Frits van Eerd, CEO Jumbo, Veghel

Uw bedrijf is een belangrijke sponsor van CHV Academy. Hoe bent u betrokken geraakt bij dit initiatief?
‘Ik ben al vanaf de planvorming benaderd om mee te denken. Ik maak zelf muziek, ken de muziekwereld, maar als ondernemer kon ik ook meedenken over de financiële en marketingkant van het plan. We geloven echt in het plan om meer kinderen met cultuur en muziek in aanraking te brengen. En de CHV Academy heeft een pragmatische aanpak, daar houd ik wel van.’

Wat is uw persoonlijke drijfveer om u hiervoor in te zetten?
‘Aan mijn eigen kinderen merk ik dat hun school te weinig beroep doet op hun creativiteit. Het draait vooral om taal en rekenen. Daardoor vinden ze het soms ook saai. Ik geloof dat iedereen een talent heeft, maar je moet wel de kans krijgen naar dat talent op zoek te gaan. Daar wil ik aan bijdragen.’

Waarom is betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven van belang?
‘Bedrijven kunnen net als iedereen een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Mijn verantwoordelijkheid als werkgever houdt niet op bij het loonstrookje. Ik wil ook dat mijn werknemers zich prettig voelen, bijvoorbeeld door in hun vrije tijd muziek te kunnen maken. Bovendien zijn voor zo’n plan substantiële budgetten nodig. Ook daarom is het goed dat bedrijven bijdragen.’

Waarom doet het bedrijfsleven mee: what’s in it for them?
‘CHV Academy zit nog in de pioniersfase, waarin bedrijven vooral meedoen vanuit hun lokale betrokkenheid. Maar als we straks bekender en zichtbaarder worden, doen er hopelijk nog meer mee. De revenuen van muziekonderwijs zijn nog ongrijpbaar, maar uiteindelijk willen we allemaal een betere samenleving en rijpere medewerkers die zich breder ontwikkeld hebben.’


Welk advies hebt u voor instellingen, bedrijven of gemeenten die dit voorbeeld willen volgen?

´Kopieer niet zomaar een model; ga uit van de behoefte in de eigen regio. Wees je ervan bewust dat het gaat om een duurzaam samenwerkingsverband, dat organisch moet groeien. En tot slot: je moet er echt in geloven en de lat hoog leggen. Met ons enthousiasme hebben we veel bereikt.’

‘Blij dat cultuureducatie een kwaliteitsimpuls krijgt op onze scholen’

Berry Tomas, bestuursvoorzitter Skipov-basisscholen

Dit artikel kwam in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst tot stand


Deel artikel:

Lees ook:

Bekijk ook de overige good practices

Provincie Limburg gaat ervoor: ‘Muziekonderwijs kweekt nieuwsgierige en creatieve mensen’

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!